Terrain Á vendre, Budapest, XXIIIe. Arrondissement

Page principale » Terrain Á vendre, Budapest, XXIIIe. Arrondissement » Terrain Á vendre, Budapest, XXIIIe. Arrondissement

252 000 000 Ft

€633 771
Données d'annonceur

Tarr Krisztián

Écrivez un message
Votre message, 10 caractères minimum.
Descriptif

Texte traduit

Texte originel
23. kerületben, lakóparkban, új parcellázású 3232nm telek eladó.

A legnagyobb beépítési terület 45%, a legnagyobb építménymagasság 7,5 méter, a legkisebb zöldfelület 25%. Építhet lakásokat vagy családi házakat, ikerházakat, sorházakat. Az ára 252 millió forint.Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

őépítészi állásfoglalás:

Önkormányzati rendelettel elfogadott Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) 23/A. § (2)-(4) bekezdés a következőket írja elő az érintett kisvárosias lakóterületekre: „(2)Az építési övezetekben eltérő övezeti rendelkezés hiányában telkenként egynél több főépület is elhelyezhető. (3)Az építési övezetekben – eltérő övezeti rendelkezés hiányában - legfeljebb hatlakásos lakóépület, vagy egy épületben maximálisan hat rendeltetési egység helyezhető el. (4)Az építési övezetekben teljes közművesítettséget kell biztosítani.” Fentiek alapján az ingatlanon családi házakon kívül lehet olyan többlakásos lakóépületeket is elhelyezni, melyekben legfeljebb hat lakás van, de lehet például legfeljebb hat rendeltetési egységből álló sorházakat is kialakítani rajta. A telken elhelyezhető maximális lakásszám attól függ, hogy mekkora alapterületű, továbbá hány darab épületet és azon belül mekkora méretű lakásokat alakítanak ki. A telek beépítésénél figyelembe kell venni a KÉSZ 23/B.§ (3) bekezdés rendelkezéseit: „, (3) Az Lk-2-XXIII-2/1 jelű építési övezetbe sorolt:

a) telkeken a lakó rendeltetési egységen kívül kizárólag szállás, szolgáltatás, iroda,

kereskedelmi rendeltetési egység helyezhető el. b) lelkeken a kötelező építési vonal az utcai telekhatártól mérve 5 méter, kivéve a Szent László utca melletti tömbökben, ahol 9 méter. c) telkeken a hátsókert mérete legalább 7,5 méter.

d) tömbökben a Sisakvirág utcával, a Homokliliom utcával és a Kertvárosi körúttal határos

közterületi határvonal felé fekvő telek nem alakítható ki." A településképi követelmények közül a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 35/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 28.§ (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket, különösképpen az a) pontban meghatározott előírást mindenképpen figyelembe kell venni: „a) egy tömbben akár eltérő időpontban létesülő lakóházak arányrendszere, épületformálása, anyaghasználata, kerítése egymáshoz tűzfallal csatlakozó sorház-egységeknél azonos, épületegyütteseknél egymáshoz illeszkedő legyen."

A telek árak egyenként, bruttóban értendőek:

1.telek 685nm 53.4 M. forint

Détails d'annonce: Terrain

Terrain á construire

Á l'intérieur du bien

Dans la rue

n/a

n/a

3 232 mètre carré

Dans la rue

Dans la rue

Images